Czytaj online i bezpłatnie pobieraj

treść strony

Kwartalnik ,,Języki Obce w Szkole" od 2012 r. jest wydawany jako czasopismo bezpłatne. Wydawca nie współpracuje z pośrednikami zajmującymi się dystrybucją prasy i wszelkie opłaty pobierane przez firmy zewnętrzne za prenumeratę czasopisma są nieuprawnione.

Wersję elektroniczną pisma można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej. Przeglądanie i pobieranie aktualnych i archiwalnych numerów nie wymaga logowania w serwisie internetowym.

Drukowane numery pisma są wysyłane do szkół i bibliotek w ramach prenumeraty, którą można zamówić, korzystając z formularza. Wydania można również otrzymać podczas konferencji językowych z udziałem przedstawicieli pisma.

grafika

Zamawiam indywidualnie (1 egzemplarz)

Zamawiam do placówki / instytucji, w której pracuję

Akceptuję RODO, potwierdzam złożone oświadczenia i rozumiem ich treść (zobacz)