Czytaj online i bezpłatnie pobieraj

treść strony

JOwS 1/2023

Numer 1/2023 "Języków Obcych w Szkole" wypełniliśmy tekstami dotyczącymi wzajemnych relacji pomiędzy uczeniem się i nauczaniem języków obcych oraz innymi dziedzinami nauki i życia. Znajdziemy artykuły o edukacji językowej za pomocą dziedzin bardziej oczywistych - kulturą, literaturą, sztuką - oraz tych mniej oczywistych - np. naukami ścisłymi czy filozofią. Nie zabrakło tekstów o CLIL - podejściu, które nierozerwalnie związane jest z pozajęzykowymi aspektami życia w edukacji językowej. Inspirujmy się wielością treści i dziedzin, które możemy wplatać w prowadzone przez siebie zajęcia. Zapraszamy do lektury!

W numerze 1/2023